Polytunnel hos Jozef

Torsdag, den 11. maj samledes vi nogle stykker for at hjælpe Jozef med at sætte plastdugen på hans nyopførte polytunnel. Takke være et godt forarbejde og planlægning og en vindstille dag gik det som smurt at sætte dugen på 36 x 12 m over stålskelettet.

Åbent hus

Søndag, den 6. maj holdt vi åbent hus på Brovej 7.
Via Facebook og ophæng i byen har vi inviteret borgere og politikere til at komme.
Ca. 50 interesserede mødte op og efter velkomst og en lille fællessang, smukt akkompagneret af Niels Peter, gik programmet i gang.
I den vilde hjørne kunne besøgende høre om vores bier og biodiversitet.
I vores permahaven kunne man smage på forskellige flerårige urter og buske.
På vores kommende byggefelt, hvor Aalborg Universitet er i gang med at teste jordskruer, kunne man høre om skruefundamenter og bæredygtig byggeri.
Vi afsluttede behørig med kaffe og kage og en lille fællessang mere.

Forsøg med stålskruer

I løbet af foråret 2023 får vi i samarbejde med studerende fra Sektionen for Byggeteknik, Processer & Indeklima afprøvet hvilken type skruefundamenter, der bedst kan anvendes i vores byggefelt.
Stålskruer skal erstatte fundamenter af beton, grus og sand. Det gør fremtidens byggeri hurtigere, billigere og langt mere bæredygtigt.

Studerende fra Naturgeografi fortsætter arbejdet med at undersøge robusthed og vandresourcer i relation til fremtidige klimaændringer i vores kommende Permahave.

Vi er i Nordjyske igen

Stor artikel i Nordjyske i dag, som handler om Poul Erik Kristensen, som for 70 år siden blev født på Brovej 7. I dag driver han firmaet Compact Heat Storage i Virum. Hans drøm er at vi kan forsyne vores 25 huse med varme, som produceres med varmepumper, der kun bruger strøm, når der er billig strøm fra vindmøllerne. Store vandtanke oplagrer varmen i de andre perioder.

Lokalplanen er igennem første udvalgsbehandling

Mariagerfjord Kommunes logo

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune havde lokalplanen samt kommuneplanstillæg for Brovej på dagsorden den 9. januar 2023.
Som vi havde håbet på blev indstillingen godkendt og lokalplanen sendt i offentlig høring i otte uger.
Inden de otte uger starter, skal Økonomi udvalget og derefter Byråd også tage stilling.
Efter de otte uger skal alle tre instanser igen behandle vores sag.
Alt efter hvilke indvendinger der fremkommer i høringsfasen, kan vi i slutningen af maj regne med den endelige beslutning.

Vi er glade for at lokalplan processen nu er i gang og spændte på hvad forløbet bringer.

På inspirationstur i Egebjerg

En tidlig fredag morgen fyldte vi bilen og besøgte økosamfund Egebjerg i Odsherred. På deres hjemmeside kan man læse at de er dreven af nogenlunde samme drømme som vi er. Deres grund er på 12 ha (vores er på knap 8) mens de enkelte parceller er væsentlig større end hos os. Selv om deres vedtægter stadig er under udarbejdelse er alle 25 byggelodder solgt og folk er i fuld gang med at bygge.
Deres spilderensningsanlæg fra Killian Water er allerede etableret og det er samme model, som vi har bestilt.