Økonomi (fællesdel)

Brovej 7 er en landejendom på ca 8 ha med fine driftsbygninger og et stuehus, der i første omgang godt kan fungere som fælleshus.

Udgifter (fælles)
Køb af ejendommen 3.700.000 kr.
Forbedringer fælleshus100.000 kr.
Beplantet filteranlæg700.000 kr.
Parkeringsplads, brandveje stier380.000 kr.
Byggemodning af grunden til 25 boliger500.000 kr.
Landmåler og -arkitekt100.000 kr.
Etablering af beplantninger10.000 kr.
Vildthegn10.000 kr
i alt5.500.000 kr.

Dvs. at vi skal manifestere ca. 5,5 millioner kroner. 

Primær tilvejebringelse af beløbet:
14 x brugerbeviser á 200.000 kr. + 11 x 250.000 kr.5.550.000 kr.
10 x ventelistepladser á 20.000 kr.200.000 kr.
Sekundær tilvejebringelse af beløbet:
Etableringslån sikret ved pantebrev eller andet lån.1.500.000 kr.
Donationer300.000 kr.

Pengene administreres af “Den Almennyttige Fond Gældfri“, som også står som ejer. Dermed er Levefællesskabet Lindemosehuse sikret mod fremtidige spekulationer.

Advokaten Mads Petersen, som står for indsamlingen til Grobund-projektet i Ebeltoft, står for den juridiske side af sagen.

Opførelse af de individuelle boliger, skovhaver samt selvforsyningshave kræver en stor arbejdsindsats. For at imødekomme dette behov vil vi tilbyde interesserede unge og ældre fra hele Danmark og resten af verden kulturel udveksling, f.eks. igennem ordninger som

 

Gå tilbage til afsnittet om hvordan vi regner med at økonomien for fremtidige beboere skal se ud her.