Økonomi

Brovej 7 er en landejendom på ca 8 ha med fine driftsbygninger og et stuehus, der i første omgang godt kan fungere som fælleshus.

Vi kan købe ejendommen for 3.500.000 kr.
Tinglysningsafgifter vil løbe op på ca50.000 kr.
Advokatomkostninger75.000 kr.
Sammenlægning af stue og spisestue til spisesal 100.000 kr.
Tilbygning af orangeri/drivhus 200.000 kr.
Byggemodning af grunden til 25 boliger500.000 kr.
Parkeringsplads100.000 kr.
Brandveje100.000 kr.
Beplantet filteranlæg300.000 kr.
Etablering af beplantninger25.000 kr.
Landmåler og -arkitekt100.000 kr.
Vildthegn50.000 kr
i alt5.100.000 kr.

Dvs. at vi skal manifestere ca. 5 millioner kroner. 

Primær tilvejebringelse af beløbet:      
25 x brugerbeviser á 200.000 kr. 5.000.000 kr.
10 x ventelistepladser á 20.000 kr. 200.000 kr.
Sekundær tilvejebringelse, indtil alle byggelodder er solgt:      
Etableringslån sikret ved pantebrev  1.500.000 kr.
Donationer 300.000 kr.

Pengene administreres af “Den Almennyttige Fond Gældfri“, som vil stå for købet af Brovej 7 og vil stå som ejer. Dermed er Levefællesskabet Lindemosehus sikret mod fremtidige mulige spekulationer.

Fonden  har set så mange kvaliteter i vores projekt at de har sagt ja til at støtte os med økonomisk sikkerhed, hvis det viser sig at vi skal ud og låne de sidste kroner til at realisere købet af Brovej 7.

Advokaten Mads Petersen, som står for indsamlingen til Grobund-projektet, er i gang med at udarbejde lånedokumenter, som giver alle bidragsydere den nødvendige sikkerhed.

Opførelse af de individuelle boliger, skovhaver samt selvforsyningshave kræver en stor arbejdsindsats. For at imødekomme dette behov vil vi tilbyde interesserede unge og ældre fra hele Danmark og resten af verden kulturel udveksling, f.eks. igennem ordninger som