Brugerbeviser

Et brugerbevis koster 200.000 kr.  Denne pris hæves til 250.000 kr. så snart lokalplansændringen er gennemført. For dette beløb får du ret til at bygge, men vi gør opmærksom på at  grunden ikke er fuld byggemoden og der kan komme ekstraomkostninger til.

Vi vil bygge på den del af grunden af Brovej 7, der forventes overført til byzone. (Jordstykket syd for den eksisterende ejendom).

Derudover “ejer” du en del af fællesskabet. Selve ejendommen ejes af fonden gældfri som vi har en brugsretsaftale med.