Brugerbeviser

Et brugerbevis koster 200.000 kr.  For dette beløb får du ret til at bygge, men vi gør opmærksom på at  grunden ikke er fuld byggemoden og der kan komme ekstraomkostninger til.

Vi vil bygge på den del af grunden af Brovej 7, der forventes overført til byzone. (Jordstykket syd for den eksisterende ejendom).

Derudover “ejer” du en del af fællesskabet. Ejendommen ejes af fonden gældfri som vi har en brugsaftale med.

På nuværende tidpunkt arbejder vi med sokkeludstykninger på ca. 200 m2. På denne måde håber vi at dem der har brug for det kan opnå en kreditforeningslån, da man ejer sin sokkel. Vi regner med at flere vil bygge deres hus sammen i form af klynge-/rækkehuse. På denne måde vil der være god plads til at vi etablerer en lav skovhave (max 4 m. høj) imellem husene.