Brugerbeviser

Et brugerbevis koster 200.000 kr.  For dette beløb får du ret til at bygge, men vi gør opmærksom på at  grunden ikke er fuld byggemoden og der kan komme ekstraomkostninger til.

Vi vil bygge på den del af grunden af Brovej 7, der forventes overført til byzone. (Jordstykket syd for den eksisterende ejendom).

Derudover “ejer” du en del af fællesskabet. Ejendommen ejes af fonden gældfri som vi har en brugsaftale med.

På nuværende tidpunkt arbejder vi ikke med en fast størrelse på byggelodder, men at flere huse vil udforme sig som klynge-/rækkehuse. På denne måde vil der være god plads til at vi etablerer en lav skovhave (max 4 m.) imellem husene.