Boligformer

Mange funktioner, såsom tøjvask, gæsteværelser, kontor og værksteder skal være placeret i fællesområderne. Derfor mener vi at de individuelle boliger skal være små. Erfaringer viser, at familieboliger på mere end 110 m2 ikke kan anbefales.

Som udgangspunkt planlægger vi at der skal opføres

  • cirka 10 boliger på 20 – 60 m2
  • cirka 10 boliger på 70 – 80 m2
  • cirka 5 boliger på 110 m2
  • er I et kollektiv på flere mennesker, f.eks. rækkehus, må man gerne bygge større.

Vi forestiller os både fritstående huse og rækkehuse, med egen lille terrasse. Det er muligt at have egen have omkring huset, men ellers ønsker vi at anlægge en fælles skovhave imellem husene, dog uden høje træer pga. skyggevirkningen.

Både boligstørrelse og energiforbrug tilstræbes minimeret og byggeriet tilstræbes bæredygtig.
Det samlede æstetiske og organiske helhedsudtryk er vigtigt.

Alle huse skal holde sig indenfor lokalplanens rammer, og overholde det gældende byggereglement for helårsbeboelse.

Selvbyg, medbyg og nøglefærdigt byggeri er muligt, så længe det lever op til vores krav om bæredygtighed og byggereglementet. Som vejledende information kan siges at prisen på nøglefærdigt byggeri typisk ligger omkring 20.000 – 35.000 kr. pr. kvm. Man kan selvfølgelig nedbringe prisen en del, hvis man kan bygge selv.

Nedenunder vises eksempler: