Lokalplanproces

Vi havde et godt møde med Mariagerfjord Kommune torsdag d. 4, marts 2021, om lokalplanen og løsning på vejadgangen.
Den nye vejadgang skal vi vise på et kort og aftale endeligt med Ridehallen, Vejafdelingen og Politiet.
Kommunen indleder nu næste skridt og teknik- og miljøudvalget vil d. 14. april tage stilling til opstart af en lokalplanprocedure.
Det er forventet at udvalget vil sige ja, så det er en formsag.
Herefter skal der en fordebat i gang, som vare 4 uger (da det er et nyt boligområde, som i dag ikke er i kommuneplanen).
Næste skridt bliver så at der efter sommerferien kan startes en Lokalplan- og kommuneplanprocedure op, som kommer til at foregå sideløbende hen over efteråret 2021. I den procedure ligger der bl.a. en 8 ugers offentlighedsfase.
Vi blev godt vejledt om hvilket projektmateriale vi skal have klar til lokalplanen.
Det viser sig at vi allerede har langt det meste projektmateriale færdigt.
Det er muligt at starte byggesag for den enkelte husejer, mens lokalplanen løber. Det betyder at Mariagerfjord Kommune løbende vil vejlede i byggesagen og gøre klar til at byggetilladelse kan gives, så snart lokalplanen er godkendt.

Tidplanen med lokalplanprocessen betyder at vi skal købe Brovej 7, inden vi ved om der kommer en lokalplan.

Vi har med fuldt overlæg valgt at købe ejendommen inden der er lokalplan, da prisen meget ofte vil stige med min. 2.000.000 kr. når først der er en lokalplan.

Vi har samtidig sikret os at samarbejdet med Fonden Gældfri kan bringes til ophør, hvis lokalplanen ikke kommer igennem. Fonden Gældfri vil så sælge ejendommen til anden side og vi vil få vores 200.000 kr. retur, minus det eventuelle tab, der er ved salg, samt papiromkostninger (tinglysning, mægler, advokat, omkostninger til stiftelsen af foreningen Levefællesskabet Lindemosehuse)
Vi forventer at ejendommen Brovej 7 vil kunne sælges for mindst 3.300.000 kr., da vi ved at der tidligere er afgivet bud på dette beløb.