Køb af Brovej 7 er udskudt

Vores foreløbige købsaftale af Brovej 7 skulle oprindelig udløbe den 1. juni.
Vi har bedt om en udsættelse med en måned, som sælgeren er gået med til. Overtagelsesdatoen er efter sælgerens ønske flyttet med 2 måneder, så vi først overtager Brovej 7 den 1. nobemver 2021.
Dette giver os bedre tid at finde den rigtige juridiske og vedtægtsmæssige løsning, da vi stadig er i tvivl om hvordan financieringen bedst skal foregå.
1. Skal det være fonden Gældfri, der køber Brovej 7 og overdrager brugsretten til os
eller
2. skal vi i fællesskab optage en kreditforeningslån, som vi hæfter for solidarisk.