sociokrati – pixi

Hvor demokrati kan undertrykke mindretallet, vil vi via sociokratiske beslutningsprocesser sørge for at alles behov bliver tilgodeset.

Ingen kan sige ”Nej” til et forslag uden at begrunde sit ”Nej” og deltage konstruktiv til en løsning, alle kan acceptere.

Uddannede facilitatorer vil føre os igennem processen, og en struktur af selvstyrende grupper holder antal møder for den enkelte på et minimum.

Får mere at vide om sociokrati i her:

Download Kursushæfte sociocrati 2019