Bestyrelsen

Bestyrelsen af foreningen "Levefællesskabet Lindemosehuse" består af:

Formand: Lars Overvad Nielsen, Dronninglund
Civilingeniør i planlægning, socialmiljøarbejder,
personlig hjælper, psykoterapeut og healer
har boet i selvgroet andelsboligforening i 20 år.
Mobil: 29 61 68 96

Næstformand: Kaj Henriksen, Aalborg
biolog, Ph.D i mikrobiel økologi
har boet i kollektiv og bofællesskab en stor del af sit liv
Mobil: 30 53 13 90

Kasserer: Flemming Rasmussen
Uddannet automekaniker, bred håndværksmæssig kunnen
Naturfredningsforeningsmand,
har boet i bofællesskab i 5 år
Mobil: +4521756277

Sekretær og webmaster: Barbara Johansen, Svenstrup
Uddannet cand. økon. og indenfor IT og permakultur
i gang med diplomuddannelsen i permakultur
Mobil: 40 60 06 11

Bestyrelsen kan kontaktes på mail-adressen:
info(snabel-a)levefællesskab.dk