Foreningen

Vi er en gruppe mennesker der i 2014 har dannet ”Forening til skabelse af Levefællesskab”
– fordi vi ønsker at samles om et fælles værdigrundlag i relationerne mellem beboerne:
Rummelighed, stabilitet, kontinuitet, egen-ansvarlighed, musketer-ånd, ’samtale med, ikke om’, ægte kontakt, respekt for forskellighed, proces-arbejde, vågnende bevidsthed, bevidstgørelses-forpligtigelse, sund grænsesætning, ’sociokrati – ikke anarki’.

Læs her om vores vision og vores grundlæggende værdier.

Optagelseskravet er, at vedtægterne er læst og godkendt.

Mød bestyrelsen og se vores bankforbindelse her.