Designkort

Vores grund er i alt på næsten 8 ha. Vi har inddelt den i 3 områder. Den sydligste del (markeret med rødt) er der hvor vi vil bygge vores individuelle boliger.

Den midterste del (markeret med gul) bliver vores primære dyrkningsområde

Den nordlige del (markeret med grøn) skal foreløbig forblive uberørt, det er vores vilde hjørne.

Nedenunder ses første udkast til bebyggelsesplanen (sydligste del, markeret med rød):

Vores foreløbige designkort for den midterste del (markeret med gul) ser således ud: