Nordjyske Medier på besøg

I dag havde permagruppen besøg fra Det Nordjyske Mediehus. Det blev til nogle intense timer med fortælling om permakultur og hvorfor vi har kastet os ud i projekt Levefællesskabet Lindemosehuse.
Vi er meget spændt på artiklen, der kommer ud af det.

en fin ny trappe

Når vi nu må vente med at bygge vores huse til lokalplanen er vedtaget, kan vi lige så godt udnytte tiden med noget fornuftig.
Under kyndig vejledning af Søren A., byggede Amaja, Flemming, Markus og Søren N. trappen til 1. sal i vores stald på en formiddag. Super skønt at vi nu snart kan komme til et godt og tørt sted til opbevaring af vores møbler.

2. arbejdsdag (oktober 2021)

Vi startede dagen med en kop kaffe og gennemgang af arbejdsopgaverne.

Kaj viste det hul frem, som de studerenden på masterniveau, 7 sem., tema: Jord og Grundvandsforurening fra Aalborg Universitet havde gravet for at finde noget ud af om håndtering af overfladevand, nedsivning og grundvandsstrømninger.

Der blev også plantet over 100 aspargesplanter, godt dækket til med kommunekompost, pap mod ukrudt og halv omsæt hestegødning, som de forrige ejere havde efterladt os.

Udover det blev der skiftet vindueslisterne ved huset og vi startede med at save den gamle terrasse blev op og køre den til genbrugspladsen.

Til sidst var der skumfiduser og Mettes lækre kanelsnegle.

Igen var det en superhyggelig dag og vi nåede en masse.

1. arbejdsdag på Brovej

Lørdag, den 18. september holdt vi vores første arbejdsdag.
12 var mødt frem og vi startede dagen med lidt morgenmad.

Og efter lidt rådslagning gik det ellers i gang.
Gårdspladsen blev luget, hesteboksene blev højtryksrenset, vindueslisterne købt og malet, der blev gravet huller til de fine kastanjetræer, som Kaj har foræret os, de 42 bærbuske, som Keld har foræret os, blev plantet i et midlertidig bed og den gamle fyr blev renset.

Det var superhyggelig , samtidig at vi var virkelig effektive.

Månedlige infomøder

På bestyrelsesmødet den 14. september har vi besluttet at vi fremover vil holde vores infomøder hver første søndag om måneden fra kl. 10.00 – 12.00. Efter mødet er man velkommen til at spise sin madpakke hos os.

Nyt fra samarbejde med AAU

De studerende fra 7. semester Vand og Miljø (Institut for Bygge og Anlæg) kommer på Brovej 7 her i efteråret.
En gruppe vil beskæftige sig med overfladevand og nedsivning, og en gruppe vil kigge på det lidt større perspektiv omkring grundvands ressourcer og mulighederne for at sætte et godt fodaftryk på begrænsning af nitratnedsivning (vi ligger jo i et Område med Særlige Drikkevands interesser = OSD område).

De studerende fra 1. semester Naturgeografi skal øve sig i interviewteknik og skal sammenligne Arden og Skørping hvad kulturen angår.

Derudover er vi i forhandling om yderligere 3 projektforslag til folkene på Miljø og Biologi:
1. Restaurering af rørlagt vandløb
2. Karakterisering og restaurering/vedligehold af søen
3. Naturgenopretning af skovengen ved høslet/fjernelse af biomasse.
Det er ikke sikkert der bliver plads til projekterne i år, men så kan de komme i kataloget til næste år.

Vi kommer også med i et meget spændende forskningsprojekt “Fra jord til bygning til jord”, som bl.a. handler om indeklima i åndbare huse. Det bliver 1-2 demohuse, der måles på. Det er en projektansøgning til puljen Green Screen, som skal indsendes 10. Oktober. Det omhandler bl.a. måling af indeklima i åndbare huse, herunder effekt af lerpuds, ubrændte sten etc.

Og så kommer de studerende fra 7. semester Arkitektur og design på banen igen til Oktober. Deres nye projektoplæg handler nu om 3 mindre husklynger med 7-9 huse i hver, grønt indhyllet i en skovhave og udbygning af den eksisterende bygning til fælleshus.

Vi kan næsten ikke vente

Snart er det 1. september, dagen hvor vi overtager Brovej 7.
Selvfølgelig skal vi markere dagen.
Vi vil mødes for første gang i VORES fælleshus.
Ann-Sofie og Mette har lovet at lave mad, så må vi se om det kan lade sig gøre og hvor tomt huset egentlig er.
Vi er i hvert fald meget spændte og vi glæder os.

Officielt møde med naboerne

Den 18. august holdt vi et officielt møde med de naboer, som direkte bliver berørt at vores tilstedeværelse på Brovej 7. Formålet var at afklare om der er mulighed for i mindelighed at finde en aftale om udvidelse af den private fællesvej, der fører til Brovej 7. Mødet foregik i rideskolens rytterstue og der var både repræsentanter fra ridehallen, rideskolen og de 2 naboer. Læs referatet her