Artikel om os i Nordjyske

I dagens udgave af Nordjyske er der en artikel om os med overskriften “Lille økosamfund står ved en skillevej”. Raporteren belyser vores sag fra flere vinkler og tager også rideklubbens og politikerens synsvinkel med.  Læs hele artiklen her .

Udvalget for Teknik og Miljø har behandlet Brovej 7 for første gang

På deres møde den 14.april 2021 havde udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune indstillingen for lokalplansændring for Brovej 7 til første behandling.
Med 4 stemmer for og 3 imod blev indstillingen godkendt. De tre, der stemte i mod, ønskede at vejforholdene var afklaret inden godkendelse.
Desværre får vi ikke en tidsmæssig prioritering.
Referatet fra mødet kan ses her.

Nye priser på indskyderbeviser

I bestyrelsen er vi blevet enige om at prisen på indskyderbeviserne vil ændre sig i takt med at projektet manifesterer sig. På denne måde honorerer vi de første indbetaleres risikovillighed og forhåbentlig fremskynder køb af indskyderbeviserne.
• 200.000 kr. indtil 31. maj 2021
• 210.000 kr. fra 1. juni indtil 31.8. 2021
• 220.000 kr. fra 1.9. 2021 til lokalplansgodkendelse
• 250.000 kr. efter lokalplanen er godkendt og fremover

Visionsdokument og medlemsregler

Igennem flere år har vi arbejdet med vores vision og den skriftlige version har flere gange tilpasset sig realiteterne og nye erkendelser. Den nyeste version findes her.

Derudover baserer ethvert fællesskab sig på aftaler, som udvikler sig i takt med fællesskabet. Første version af medlemsregler ligger nu her.

Lokalplanproces

Vi havde et godt møde med Mariagerfjord Kommune torsdag d. 4, marts 2021, om lokalplanen og løsning på vejadgangen.
Den nye vejadgang skal vi vise på et kort og aftale endeligt med Ridehallen, Vejafdelingen og Politiet.
Kommunen indleder nu næste skridt og teknik- og miljøudvalget vil d. 14. april tage stilling til opstart af en lokalplanprocedure.
Det er forventet at udvalget vil sige ja, så det er en formsag.
Herefter skal der en fordebat i gang, som vare 4 uger (da det er et nyt boligområde, som i dag ikke er i kommuneplanen).
Næste skridt bliver så at der efter sommerferien kan startes en Lokalplan- og kommuneplanprocedure op, som kommer til at foregå sideløbende hen over efteråret 2021. I den procedure ligger der bl.a. en 8 ugers offentlighedsfase.
Vi blev godt vejledt om hvilket projektmateriale vi skal have klar til lokalplanen.
Det viser sig at vi allerede har langt det meste projektmateriale færdigt.
Det er muligt at starte byggesag for den enkelte husejer, mens lokalplanen løber. Det betyder at Mariagerfjord Kommune løbende vil vejlede i byggesagen og gøre klar til at byggetilladelse kan gives, så snart lokalplanen er godkendt.

Tidplanen med lokalplanprocessen betyder at vi skal købe Brovej 7, inden vi ved om der kommer en lokalplan.

Vi har med fuldt overlæg valgt at købe ejendommen inden der er lokalplan, da prisen meget ofte vil stige med min. 2.000.000 kr. når først der er en lokalplan.

Vi har samtidig sikret os at samarbejdet med Fonden Gældfri kan bringes til ophør, hvis lokalplanen ikke kommer igennem. Fonden Gældfri vil så sælge ejendommen til anden side og vi vil få vores 200.000 kr. retur, minus det eventuelle tab, der er ved salg, samt papiromkostninger (tinglysning, mægler, advokat, omkostninger til stiftelsen af foreningen Levefællesskabet Lindemosehuse)
Vi forventer at ejendommen Brovej 7 vil kunne sælges for mindst 3.300.000 kr., da vi ved at der tidligere er afgivet bud på dette beløb.

Stiftende generalforsamling

Endelig skete det.
Levefællesskabet Lindemosehuse afholdt stiftende generalforsamling.
Vedtægterne blev underskreven og vi fejrede det med havtorncheesecake og en tør Cava.
Vi afholder  ekstraordinær generalforsamling den 29. maj, hvor vi kan korrigere vedtægterne og forhåbentlig fejre at et tilstrækkeligt antal medlemmer har købt et brugerbevis på 200.000 kr., så vi kan købe Brovej 7 den 31. maj.

På skovtur

Endelige gjorde en lettelse i Corona-restrektionerne det muligt at vi mødtes fysisk. Det blev til en lille skovtur i Rold Skov med masser af leg og hyggelig samvær.
Nogen boede for langt væk, andre var forhindret, men vi blev trods alt 8 stykker, der nød solen og hinandens selskab.

Nyt om vejadgang

Den 15. februar 21 var der møde om vejsagen.
Det blev til et konstruktivt møde med Mariagerfjord kommune om den mulige nye vejtilslutning.
De problemer, der er med oversigtsforholdene ved udkørsel tæt ved broen over banen, gør at det ikke er en mulighed.
Til gengæld pegede de på en løsning hvor den nye vej langs banen får udkørsel ved rideskolens vestlige indkørsel.
Naboerne og rideskolen er blevet orienteret om denne mulige løsning og de har her til aften udtrykt en positiv indstilling.
Vejafdelingen ved Mariagerfjord kommune udarbejder nu en skitse, som vi forhåbentligt snart kan se og godkende.

vedtægter

Den 11. februar holdt vi møde i ”kernegruppen”. Vi brugte aftenen til at gennemgå vedtægterne til vores fremtidige forening og er kommet frem til den (forhåbentlig) endelige version.
Vi forventer at vedtægterne er klar inden udgangen af februar.
Vedtægterne er vigtige for at Levefællesskabet Lindemosehuse kan lave brugsretsaftale med Fonden gældfri og for at vi som fremtidige beboere kan gå til vores pengeinstitut med de juridiske dokumenter for at søge om lån.

Når dokumenterne er på plads er vi klar til at lave indskyderaftaler og brugsretsbeviser.

Vi har besluttet et ”først til mølle”-princip, dvs. at dem der indbetaler først, har ret til at vælge pladseringen af deres huse først.