gl. økonomiside

Vi vil et fællesskab der kombinerer en række ejer-lejer-former med adgangen til fælles faciliteter.

Vi arbejder med at sammensætte en arbejdsgruppe der bla. vil undersøge hvordan har andre fællesskaber har finansieret leje-boliger og de faciliteter, der er fælles med ejerboliger? Eksempelvis i Andelssamfundet i Hjortshøj og Munksøgård på Sjælland.
Der er i Aalborg-området mulighed for at indgå i et samarbejde med nogle af de store almennyttige boligforeninger – p.t. arbejdes med at skabe kontakt for et samarbejde.

Vi ønsker at etablere os billigst muligt – og har derfor også fokus på ledige bygninger i oplands-Danmark, på nedlagte skoler eller plejehjem – og på tvangsauktioner

Levefællesskabet får brug for bidrag fra mange forskellige instanser – fonde, gaver fra private, indsamlinger, institutions- driften, omsætningen i de socialøkonomiske virksomheder samt private investeringer.

Socialøkonomi
I tilknytning til bostederne etableres der værksteder, som producerer kvalitetsprodukter til salg.
I gartneriet vil der blive produceret biodynamiske grøntsager.
I bageriet vil der blive produceret økologiske brød og i landbruget biodynamisk mælk.

Crowd-Funding
Donationer og anden gaveøkonomi incl. en investor der vil indgå i udviklingen af et Levefællesskab i Nordjylland er vi også åbne for.
En finansierings-idé kunne f.eks. omfatte – i lighed med etableringen af HERTHA-fællesskabet – at skabe en folkelig opbakning for derigennem at finde 200 mennesker, der er villige til at støtte projektet med 10.000 kr. ud af egen lomme – altså i alt 2 millioner kr.
Hermed er der sikret en risikovillig kapital til køb af grund m.m.