Økologisk aspekt

Økologiske designsystemer, med inspiration fra Permakulturen og Biodynamisk jordbrug, bruges til at skabe en overordnet arkitektonisk ramme for udvikling af et økologisk samfund i balance med naturen, hvor biodiversitet, områder med vild natur og naturgenopretning er vigtige forhold.
Der tilstræbes en høj grad af selvforsyning inden for fødevarer og energi samt lokal håndtering af affald, spildevand m.m.

Byggeriet er tilstræbt økologisk og livscyklusanalyser er grundlag for anvendelse af materialer.
Det tilstræbes at minimere boligstørrelse og energiforbrug, så boligerne bliver relativt billige og ressource besparende at bygge og bo i.
Det samlede æstetiske og organiske helhedsudtryk vægtes højt.
Der skal være plads til, at nye grønne virksomheder opstår og skaber lokale arbejdspladser, både i form af produktion og videnskabelig forskning.
Vi skal have en bevidsthed om vores ’CO2-Footprint’ – det betyder at vi skal have sat et mål for vores ’CO2-fodaftryk’ og vi skal løbende måle og dokumentere hvilket aftryk vi sætter.
Andre økosamfund har tidligere vist at de kan reducere deres ’CO2-fodaftryk’ med helt op til 70%.

På et fællesareal tænkes der endvidere plads til fælles dyrkning med henblik på selvforsyning.
Vi ønsker dyrkningsmetoder som minimum økologisk, gerne biodynamisk eller med afsæt i permakultur og dybdeøkologi.
I den forbindelse skal der også være plads til dyr, både kæle- og nytte-dyr, fx høns.

Til løsning af ovenstående opgaver dannes der ansvarlige arbejdsgrupper.

Kunde-Bonde ordning
Alle i levefællesskabet tilbydes at være del af en Kunde-Bonde ordning, baseret på dyrkningen af vores egne grøntsager.
I tilknytning til bosteder/skole/ophold, etableres der værksteder, som producerer kvalitetsprodukter til salg.
I gartneriet vil der blive produceret biodynamiske grøntsager.
I bageriet vil der blive produceret økologiske brød og i landbruget biodynamisk mælk.