Kulturelt/spirituelt aspekt

Det er en grundlæggende forståelse af den kulturelle dimension, at der lægges vægt på, at den enkelte vedkender sig ansvaret for:

  • eget liv
  • personlig udvikling
  • at bidrage til medmenneskers og fællesskabets trivsel

Grundlaget er et holistisk menneske- og verdensbillede, der tager afsæt i, at det enkelte menneske arbejder for at lære sig selv at kende og derigennem føler sig i indre kontakt og i fællesskab med andre og livet. Det omfatter, at man f.eks. beskæftiger sig med kreativitet, personlig udvikling (f.eks. kropsarbejde, terapi, kunstnerisk udtryk), forskellige aspekter af spiritualitet som f.eks. bøn, meditation, centrering i den indre kerne.

Der er fokus på at arbejde frem mod en oplevelse af enhed med naturen både indadtil og udadtil. Dette kommer f.eks. til udtryk ved, at man er opmærksom på, at følge de naturlige rytmer (i naturen, livsfaser, årstiderne) og i fejring af livet og hinanden gennem forskellige fester, ritualer og helt nye traditioner (f.eks. lege, dans, sang og nye årstidsfester)

I levefællesskabet vil vi praktisere en ”Jordnær spiritualitet”, hvor hverdagen skal belives med bevidsthed om at spiritualiteten er en del af hverdagen. Personer, der deltager i levefællesskabet, skal kunne rumme og praktisere et fokus, der rækker ud over egne personlige interesser.

I fællesskabet skal der være plads til at eksperimentere og dermed en åbenhed  for nye impulser. Her kunne dybdeøkologi være et af nøgleordene.