Vision

1.
Bæredygtig livsform – for så vidt angår økologiske, kulturelle og sociale problemer – samt bæredygtig byggeri og økonomi. Sidstnævnte betyder, at der skabes så begrænset gældssætning som muligt. Der ønskes en art ’eksperimentarium’ med mulighed for at udforske sig selv, fællesskabet, naturen og livet.

2.
Et stykke land et naturskønt sted med mulighed for landbrug og hensigts­mæssig beliggenhed i forhold til en større by – et sted mellem Hobro og Hjørring, Hals og Brovst.

 • Der skal være offentlig transport, en lokal skole og lokale indkøbsmuligheder.
 • Der må gerne være en vis afstand til storbyen, industri og konventionel landbrug.
 • Ved skov, åbent land og gerne ’vand’,
 • Lejer-, andels- eller ejerboliger
 • Areal til dyrkning af egne grøntsager til høj grad af selvforsyning
 • Nødvendige driftsbygninger til grønsagsproduktion og servicebygninger til energi og spildevandsbehandling – samt fælleshus(e).
 • Mulighed for liberal erhverv.
 • En del af finansiering søges gennem fonde, indsamling samt private investeringer.
 • Max. 150 mennesker – gerne opdelt i mindre grupper, evt. opdelt ud fra interessefællesskaber.

En opstartsgruppe på 12-15 familier som minimum. Det er vigtigt at tiltrække børnefamilier og tilstræbe en god alders- og kønsfor­deling.
På sigt flere levefællesskaber tæt på, så vi kommer op på 600-800 mennesker i alt.
Med så mange kan vi få dele- og bytteøkonomien til at fungere

3.
Ud fra økologiske designsystemer med inspiration fra permakulturen og biodynamisk jordbrug vil vi udvikle et økologisk samfund i balance med naturen.

 • Der skal være biodiversitet – områder med vild natur og naturgenopretning.
 • Desuden en høj grad af selvforsyning af fødevarer og energi, lokal håndtering af affald, spildevand mm.
 • Både boligstørrelse og energiforbrug tilstræbes minimeret og byggeriet tilstræbes økologisk.
  Det samlede æstetiske og organiske helhedsudtryk er vigtigt.
 • Der skal være plads til nye grønne virksomheder opstår og skaber lokale arbejdspladser, både i form af produktion og videnskabelig forskning
 • Alle i levefællesskabet tilbydes at være del af en Kunde-Bonde ordning, baseret på dyrkningen af vores egne grøntsager.

4.
Der skal praktiseres en jordnær spiritualitet, hvilket indebærer bevidstheden om, at spiritualitet er en del af hverdagen.

 • Den enkelte skal kunne rumme og praktisere et fokus, der rækker ud over egne personlige interesser.
 • Udgangspunktet er det holistiske menneske- og verdensbillede, der tager afsæt i, at hver enkelt arbejder for at lære sig selv at kende og derved føler sig i indre kontakt og i fællesskab med andre og livet.
 • Desuden fokus på at arbejde frem mod en oplevelse af enhed med naturen ved fx at følge de naturlige rytmer og fejre de gamle, men nu “genopståede” årstidsfester.