Foreningen

Vi er en gruppe mennesker der i 2014 har dannet
”Forening til skabelse af Levefællesskab”
– fordi vi ønsker at samles om et fælles værdigrundlag i relationerne mellem beboerne:
Rummelighed, stabilitet, kontinuitet, egen-ansvarlighed, musketer-ånd, ’samtale med ikke om’, ægte kontakt, respekt for forskellighed, proces-arbejde, vågnende bevidsthed, bevidstgørelses-forpligtigelse, sund grænsesætning, ’sociokrati – ikke anarki’.

Fællesskabet vil generelt inkludere erfaringer fra andre fællesskaber.
I gruppen findes der ressourcer i forhold til cirkelarbejde og mediation. På spørgsmålet om deltagerne har en spirituel praksis, som de gerne vil dele med gruppen, kom der ingen tydelig svar. Vi kan dog på nuværende tidspunkt konstatere at der blandt gruppens deltagere praktiseres:

  • Tibetansk buddhisme
  • Spirituel økologi
  • Meditation
  • Shamanisme

Optagelseskravet er, at vedtægterne er læst og godkendt.
I en velkomstdialog med potentielt nye deltagere, afklares forståelsen af indholdet. Optagelsen er en individuel afgørelse.
For tiden overvejer vi om der skal indhentes straffeattest, forud for en samlet vurdering af om et nyt medlem kan optages.