Vision

En gruppe nordjyder har igennem de seneste 2-3 år mødtes jævnligt om arbejdet med at definere 5-6 grundlæggende værdiområder for et nyt bo- og levefællesskab, der omfatter:

1.
Bæredygtig livsform – for så vidt angår økologiske, kulturelle og sociale problemer – samt byggeri og bæredygtig økonomi. Sidstnævnte betyder, at der skabes så begrænset gældssætning som muligt. Der ønskes en art ’eksperimentarium’ med mulighed for at udforske sig selv, fællesskabet, naturen og livet.

2.
Ca. 40 tønder land et naturskønt sted med mulighed for landbrug og hensigts­mæssig beliggenhed i forhold til en større by – et sted mellem Hobro og Hjørring, Hals og Brovst.

 • Der skal være offentlig transport, en lokal skole og lokale indkøbsmuligheder.
 • Der må gerne være en vis afstand til storbyen, industri og konventionel landbrug på grund af elektro-smog eller andre former for larm eller påvirkning.
 • Ved skov og åbent land, uafklaret om der også ønskes ved ’vand’,
 • Lejer-, andels- og ejerboliger
 • Areal til dyrkning af egne grøntsager.
 • Nødvendige driftsbygninger til grønsagsproduktion og servicebygninger til energi og spildevandsbehandling – samt fælleshus(e).
 • Inklusion af bosted(er) for mennesker med særlige behov / udviklingshæmmede.
 • Værksteder i tilknytning til bostederne med fremstilling af kvalitetsprodukter til salg.
 • Finansiering søges gennem fonde, indsamling, institutionsdriften, omsætningen i værkstederne samt private investeringer.
 • Max. 150 mennesker – gerne opdelt i mindre grupper, evt. opdelt ud fra interessefællesskab.

En opstartsgruppe på 12-15 familier som minimum. Det er vigtigt at tiltrække børnefamilier og tilstræbe en god alders- og kønsfor­deling.
På sigt flere levefællesskaber tæt på, så vi kommer op på 600-800 mennesker i alt.
Med så mange kan vi få dele- og bytteøkonomien til at fungere

 

3.
Ud fra økologiske designsystemer med inspiration fra permakulturen og biodynamisk jordbrug vil vi udvikle et økologisk samfund i balance med naturen.

 • Der skal være biodiversitet – områder med vild natur og naturgenopretning.
 • Desuden en høj grad af selvforsyning af fødevarer og energi, lokal håndtering af affald, spildevand mm.
 • Både boligstørrelse og energiforbrug tilstræbes minimeret og byggeriet tilstræbes økologisk.
  Det samlede æstetiske og organiske helhedsudtryk er vigtigt.
 • Der skal være plads til nye grønne virksomheder opstår og skaber lokale arbejdspladser, både i form af produktion og videnskabelig forskning
 • Alle i levefællesskabet tilbydes at være del af en Kunde-Bonde ordning, baseret på dyrkningen af vores egne grøntsager.

4.
Med inspiration fra bofællesskabet HERTHA i Herskind ved Galten ønskes inklusion af mennesker med særlige behov /udviklingshæmmede.

 • En bo-gruppe for ”de inkluderede” og værksteder, hvor de med ansatte medarbejdere kan fremstille gode produkter til salg.
 • Fællesskabet med den inkluderede gruppe ses som et gensidigt gode og vi ønsker at medvirke til at fremme forskellighed som en positiv ressource.
 • Alle har ret til at være aktive ud fra de forudsætninger og særlige behov, som den enkelte har.
  Der er plads til enhver uanset individuelle forskelle som handicap, religion, kultur eller seksualitet.

5.
Der skal praktiseres en jordnær spiritualitet, hvilket indebærer bevidstheden om, at spiritualitet er en del af hverdagen.

 • Den enkelte skal kunne rumme og praktisere et fokus, der rækker ud over egne personlige interesser.
 • Udgangspunktet er det holistiske menneske- og verdensbillede, der tager afsæt i, at hver enkelt arbejder for at lære sig selv at kende og derved føler sig i indre kontakt og i fællesskab med andre og livet.
 • Desuden fokus på at arbejde frem mod en oplevelse af enhed med naturen ved fx at følge de naturlige rytmer og fejre de gamle, men nu “genopståede” årstidsfester.